AsiaFI Secretariat
 

‚óŹ Member List

    Director:
   
Choong Seon Hong, Kyung Hee University

    Deputy Directors:
   
Xiaohong Huang, BUPT
    Hyunchul Kim, SNU
    Keiichi Shima, IIJ Lab

    Secretary:
    Bingyang Liu, Tsinghua University
    Xinyun Tan, BUPT

    Webmaster:
    Tianran Xu, Tsinghua University

 

Last updated on 2018.11.24
Webmaster