AsiaFI Secretariat
 

● Member List

    Director:
   
Choong Seon Hong, Kyung Hee University

    Deputy Directors:
   
Xiaohong Huang,BUPT
    Hyunchul Kim, SNU
    Keiichi Shima, IIJ Lab

    Secretary:
    Bingyang Liu, Tsinghua University
    Xinyun Tan, BUPT

    Web Master:
    Tianran Xu, Tsinghua University

 

Sec AT AsiaFI.net. Latest Updated: 2017.12.6